Vroči mikrofon

V študentskem domu, ki naj bi bil naš dom, nismo zaželeni

V upanju, da v življenju ne bom več pisal izjav, s katerimi bi zagovarjal svoje bivanje doma, vas, uprava ŠDL, lepo pozdravljam

DSC_2866
foto: Peter Žiberna

Študentski domovi v Ljubljani so za večino študentov zaprti že šesti mesec zapored. Stanovalci domov imajo prepovedane obiske, domski red je strog, izjeme tistih, ki tam lahko ostanejo, pa so zelo ozko določene. Študenti opozarjajo, da je študentsko bivanje treba razumeti v bistveno širšem kontekstu kot osamosvojitev in most na poti k odraslosti. Te povezanosti pa na upravi Študentskih domov Ljubljana in Ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport ne vidijo.

Ukrepi zapiranja študentskih domov so poglobili tudi razlike med manj in bolj privilegiranimi študenti, na kar opozarja Patrik Čelik, predsednik Študentskega sveta stanovalcev.

"Zapiranje študentskih domov je povzročilo, da so študenti, ki so že tako socialno manj privilegirani, zdaj v še slabšem položaju in imajo še manj možnosti, da se v teh ključnih študentskih letih proaktivno razvijajo."

Študenti so zaradi odločitve vidno nezadovoljni in želijo v zvezi s tem tudi ukrepati. Zaradi strahu pred izselitvijo se posamezniki, ki bivajo v Študentskih domovih Ljubljana, ne želijo poimensko izpostaviti.

"Zdi se mi sporno, da nas mečejo iz domov. Nekateri imamo še vedno študentska dela, doma nimamo možnosti za študiranje ali pa si dom delimo s posamezniki iz kritične skupine. Nesmiselno je, da pošljem na upravo željo, da ostanem v študentskem domu, in mi prošnjo zavrnejo z razlago, da študentsko delo ni dovolj. Še vedno sem študent, se preživljam sam. Od česa naj živim?"

"Naj tudi uprava ŠDL pokaže, da jim je mar. To, da si slišan, pomeni veliko več kot to, da prejmeš telefonski klic direktorja (Tomaža Pečnika) in se počutiš še bolj nadzorovanega, kot da si nekaj naredil narobe."

In kaj na vse to pravi uprava Študentskih domov v Ljubljani?

"Ker smo imeli ogromno vprašanj, pa zelo malo časa, smo enostavno naredili tipske odgovore. Vem, da je to zelo ponesrečen tip komunikacije, ampak tako smo lahko pravočasno skomunicirali zadeve." – Igor Brlekvodja sektorja za študentske zadeve na ŠDL