Vrtci kot s.p.? “To je nezakonito!”

Kriza s prostorom v vrtcih

Foto: Bobo

V Postojni že od maja deluje zasebni vrtec samostojne podjetnice, ki pa ni vpisan v razvid pri pristojnem ministrstvu.

Letos naj bi ta vrtec odprli tudi v nekaterih drugih občinah, kjer se ne znajo zakonito spopasti s prostorsko stisko v vrtcih. 

V občini Brezovica naj bi s.p. vrtec začel delovati septembra kar v prostorih lokalnega gostinca.  Prav tako kot v Postojni, jim je podjetnica na čelu vrtca, ki je trenutno nedosegljiva, zagotovila, da za delovanje takšnega vrtca ni potreben vpis v razvid ministrstva.

Kljub drugačnemu obveščanju občine še pred mesecem dni, so se po novinarskem vprašanju odločili, da vrtec ne bo v prostorih gostišča. Od vprašanja zasebnega vrtca se zdaj želijo distancirati tako v Postojni kot na Brezovici.

Občine morajo spoštovati zakonitosti

Vodja sektorja za vrtce na MIZKS Vida Starič Holobar pa pravi, da je predšolska vzgoja v pristojnosti občine.

“Zagotavljanje kvalitetne in dovolj zmogljive javne službe je po zakonu ena izmed ključnih nalog občine. Za izvajanje te naloge občina prejema tudi določena sredstva.”

Foto: Bobo

Če občina ne more ustanoviti javnega vrtca, lahko razpiše koncesijo. Ta pa mora izpolnjevati pogoje izvajanje vzgoje in varstva otrok.

“Občina je dolžna izvajati varstvo otrok na zakonit način. Predvsem se mora pa zavedati, da je to ena izmed njenih temeljnih nalog.”

Delo za inšpekcijo

Predsednica skupnosti vrtcev Slovenije Božena Bratuž  je prepričana, da se te oblike varovanja pojavljajo v okoljih, kjer je veliko odklonjenih otrok.

“Ne glede na to mislim, da družbi ne sme biti vseeno, kje so otroci, kdo z njimi dela.”

Božena Bratuž ne želi niti pomisliti, da bi takšni vrtci lahko predstavljali konkurenco javnemu vrtcu. V s.p. vrtce se je na obisk že napovedala inšpekcija.