Zaradi visokih stroškov tiskanja in distribucije, usihanja prihodkov od oglaševanja, pa tudi zaradi spremenjenih bralnih navad tiskani mediji preživljajo težke čase, saj prodaja naklad pada, naročnikov je vsako leto manj, zaposlenim pa grozijo z odpuščanji. Kakšna prihodnost čaka časopise in revije, ki še vedno dosežejo velik del slovenske populacije in so pomemben temelj demokratične družbe?

O poslovnih modelih preživetja s predstavniki vodstev in lastniki tiskanih medijev. Sogovorniki so: Tomaž Vesel (Salomon, Media 24), Bojan Petan (Dnevnik, DZS) in Peter Frankl (Finance).

Tatjana Pirc