V znamenju kulturnega praznika raziskujemo, če lahko med poezijo in znanostjo narišemo vzporednice. Na prvi pogled se zdi, da ne. Poezija govori o občutkih, znanost pa so trdna dejstva. A vendar skupaj, z ramo ob rami, delujeta vse od antike pa do danes, ko računalniško generirane pesmi piše gospa umetna inteligenca. Kako se je preplet obeh ved spreminjal skozi čas, kaj so bile teme, ki jih je poezija o znanosti in z znanostjo najpogosteje tematizirala?

Gosti:

  • prof. dr. Marko Uršič, filozof in pisatelj
  • doc. dr. Igor Žunkovič, Oddelek za primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
  • dr. Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov
  • Andrej Detela, znanstvenik, raziskovalec, filozof in pesnik
  • Jure Karas, diplomirani komparativist in filozof

Kaja Ravnak, Neža Borkovič