Tudi za tretjino slabše gibalne sposobnosti šolarjev in dijakov, ki bodo drastično zmanjšale njihovo uspešnost predvsem v slabše plačanih in storitvenih poklicih, slabši so učni dosežki, vse več otrok je kljub gibanju zasedenih, mnogi so treniranje športov zamenjali za igranje igric, štejemo že vsaj štiri izgubljene generacije, ki primanjkljajev v gibalni sposobnosti ne bodo več nadomestile, ker se ne šolajo več.

Vse to so posledice upada gibalnih sposobnosti pri šolarjih in dijakih, povzročene z ukrepi zapiranja in prilagajanja dela v šolah med epidemijo. Ki tudi skoraj dve leti po normalizaciji pouka nikakor niso odpravljene. Na dokazane negativne posledice in nujnost ukrepanja smo že večkrat opozorili, zdaj je s tem seznanjena tudi mednarodna strokovna javnost, saj je bila študija objavljena tudi v eni najstarejših strokovnih medicinskih publikacij - ugledni reviji Lancet. Podatki so posebej zaskrbljujoči za dijake, predvsem tiste iz dve- in triletnih poklicnih programov, opozarja eden od soavtorjev študije, prof. dr. Gregor Starc z ljubljanske Fakultete za šport.

Jana Vidic