Kaj je Botrstvo v Sloveniji

Botrstvo v Sloveniji je projekt, namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v Sloveniji.

Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi hude materialne, socialne, zdravstvene ali družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni.

Kako se lahko vključite v projekt Botrstvo v Sloveniji?

 1. Z redno donacijo 30 € na mesec postanete boter otroku v stiski. Več na strani projekta.
  Nakazani denar bo v celoti in brez provizije ali obračunov stroškov porabljen za natanko določenega otroka. O otroku lahko dobite nekaj osnovnih podatkov, vendar ne morete spoznati njegove popolne identitete. Tudi za otroka ostane vaša identiteta skrita.
 2. S poslanim sporočilom SMS darujete 1 € v botrski sklad, če:
  - ob ponedeljkih glasujte za katerega od kandidatov za Ime tedna s sporočilom SMS, poslanim na številko 1919
  - katerikoli dan v tednu pošljite SMS s ključno besedo VAL5 na številko 1919
 3. Nakažete poljuben znesek v botrski sklad.
  Sredstva, zbrana v botrskem skladu, so namenjena otrokom, katerih botri so zaradi različnih razlogov prenehali plačevati svoje obveznosti, ter za druge oblike pomoči, ki bodo tem otrokom pomagale premagovati zaznamovanost z revščino.

Kako se lahko vključite v projekt Sapramiška išče prijatelje Botrstva?

Replika lutke Sapramiška (avtor lutke je Jaka Judnič), ki so jo naredili v Lutkovnem gledališču Ljubljana, potuje po Sloveniji in gostuje pri različnih skupinah, ki se želijo pridružiti projektu Botrstvo in širijo glas o njem.

Če se odločite, da se bo vaše podjetje, razred, vrtec, šola, društvo, skupina posameznikov… pridružila projektu Sapramiška zbira prijatelje Botrstva, dobite lutko male sive miške Svetlane Makarovič v štirinajstdnevno skrb. Gostovanje Sapramiške pri vas pa izpostavite s fotografijami, objavami in drugimi zanimivostmi na tej Facebook strani www.facebook.com/botrstvo in objave delite z vašimi prijatelji, sorodniki, poslovnimi partnerji, sodelavci... Seveda imate tudi možnost finančnih in materialnih donacij v Botrski sklad.

Prijave za štirinajstdnevno »skrbništvo« Sapramiške sprejemamo na www.facebook.com/botrstvo ali na jerneja.jevsevar@rtvslo.si .

Kliknite tu za pojasnilo k Sebastjanovi zgodbi

Izjemen odziv na Sebastjanovo zgodbo nas je zelo prijetno presenetil, žal pa številnim poslušalcem nismo mogli odgovoriti na poslano elektronsko pošto in za to se vsem iskreno opravičujemo.

Takoj po objavi so poslušalci družini priskočili na pomoč. Ponudili so ji hrano, oblačila, rabljeno računalniško opremo, nekaj športne opreme in tudi nekaj druge pomoč. Za vse je družina neizmerno hvaležna.

Sebastjanova mama je vsem napisala:

"Ko je človek na dnu, to težko prizna, še težje svojo stisko deli z drugimi. Nimam besed zahvale za pomoč, ki ste jo izrazili moji družini v najtežjih dneh življenja. Nismo sami! Prejela sem vse donacije, kar ste jih poslali na ZPM Ljubljana Moste Polje za mojo družino. Iskrena hvala zanje. Težko pa sem dovolj hvaležna tej ZPM, ki je takoj ukrepala in nam ponudila konkretno podporo in pomoč, kot nimam dovolj besed zahvale besed za Val 202, ker je povezal vse vas za pomoč moji družini. Iskrena hvala vsem in vsakemu zase. Sebastjanova mama."

Z zbranimi sredstvi so predstavniki ZPM Ljubljana Moste Polje že minuli teden lahko poplačali račune pred izvršbo in tudi že številne druge zapadle račune.

Vse, ki bi družini želeli pomagati in ji osebno odnesti pomoč, vljudno prosimo za razumevanje. Osebnih podatkov namreč ne moremo razkrivati, saj prav vsem staršem in otrokom, ki nastopajo v zgodbah Botrstva na Valu 202, obljubimo popolno anonimnost.

Kadarkoli pa lahko pomoč za Sebastjanovo družino odnesete na ZPM Ljubljana Moste Polje, Proletarska 1 Ljubljana z jasno označbo, da so stvari namenjene Sebastjanu iz zgodbe Vala 202 oz. nakažete na račun in sklic, ki je napisan na dnu te strani.

Če bo zbranih oblačil, potrebščin ali igrač morda več, kot jih družina v tem hipu potrebuje, jih bodo dobili otroci, ki tudi zelo potrebujejo tako pomoč.

Iskrena hvala vsem.

Kako lahko pomagam otrokom iz zgodb?

Če bi želeli kateremu od otrok oz. družin, ki smo jih predstavili v kratkih ponedeljkovih portretih, še posebej pomagati, je ob vsaki zgodbi zapisan tudi račun s posebnim sklicem samo za to družino. Sklic bo veljal tudi v letu 2013, zato lahko sredstva donirate kadarkoli, ne glede na datum objave zgodbe.

Zakaj ne morem dobiti osebnih podatkov o družini in jim darovati osebno?

Revščina je huda stiska in je huda stigma. Večina staršev in nastopajočih otrok prav s pogojem, da bodo ostali anonimni, sploh privoli v pogovor. Ščitenje identitete otrok, ki jih je revščina že tako zaznamovala, se nam zdi zelo pomembno, saj pred mikrofonom velikokrat izpovedo stvari, ki jih še nikoli niso povedali niti svojim bližnjim. Zato si nikakor ne želijo, da bi v njihovo tako razgaljeno zasebnost vstopali ljudje, pa če še s tako dobrimi nameni. Morda je njihovo ravnanje težko razumeti, a z razkritjem tako intimnih podrobnosti o najhujših stiskah družine, so še veliko bolj ranljivi, kot si najbrž lahko predstavljamo. Zato vam žal podatkov o družini ne moremo, ne smemo in tudi ne želimo dati.

Zakaj je nujno nakazilo prek računa ZPM in ne neposredno?

Razlogov je več. Predvsem je pomembna zaščita anonimnosti, s podatki TRR pa bi vam izdali tudi identiteto prejemnika. Ker je veliko družin zadolženih do te mere, da imajo blokirane osebne račune, banka vsak tak priliv prenakaže k upniku. In ne nazadnje, ker gre za priliv zasebnih sredstev, bi lahko imeli prejemniki težave pri uveljavljanju pravic, določenih s socialno zakonodajo.

Ali denar resnično v celoti porabljen za tega otroka oz. to družino?

Da, denar, ki se steka v okviru sklica, je v celoti porabljen za to družino. Za kaj natanko bo porabljen, odločata družina in tista oseba, ki je tudi sicer zadolžena za preverjanje podatkov in spremljanje te družine pri ZPM LJ Moste Polje, t. i. skrbnik. Sredstev ne izplačujejo v gotovini, saj morajo biti na računu ZPM LJ Moste-Polje sledi o tem, za kaj je bil denar porabljen, natančno dokazljive. Provizije in stroški se plačujejo iz botrskega sklada, zato lahko zagotovimo, da gre vsaka nakazana vsota v celoti za izbrano družino.

Ali lahko družini pomagam materialno?

Da, lahko. Karkoli bi želeli družini podariti, ji lahko zapakirano pošljete oz. dostavite na sedež ZPM Ljubljana Moste Polje, Proletarska 1, Ljubljana in na paket na veliko napišete »Za (ime otrok/a) iz zgodbe Botrstva na Valu 202.« Paket bo prišel v roke staršev oz. otrok neodprt takoj, ko bo to mogoče. Sodelavci ZPM Ljubljana Moste Polje starše o prihodu paketa takoj obvestijo.

Kako deluje projekt Botrstvo?

Botrstvo v Sloveniji od leta 2010 vodi Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste- Polje. Njeni prostovoljci se pri svojem delu na vseh koncih Slovenije srečujejo z otroki, ki živijo v vse hujši finančni in socialni stiski. Na njihove usode jih opozarjajo centri za socialno delo in šolske svetovalne službe.

Na pobudo gospe Milene Štular so zanje oblikovali projekt Botrstvo v Sloveniji, namenjen predvsem zagotavljanju možnosti tistim otrokom, ki jih finančna stiska v družini vse bolj ločuje od vrstnikov. In denar je vse pogosteje namenjen za golo preživetje otrok, pogosto že za najosnovnejša živila in življenjske potrebščine.

30 € na mesec marsikoga med njimi ločuje od lakote.

Kdo so otroci, vključeni v projekt Botrstvo?

To so vsi otroci in mladostniki od rojstva do 18. leta starosti, ki živijo v razmerah, neprimernih za njihov razvoj, ali pa imajo hude zdravstvene težave ter potrebujejo dodatno nego in podporo. Izjemoma so lahko v projekt vključeni tudi mladostniki, starejši kot 18 let, ki se še izobražujejo in imajo zdravstvene ali razvojne težave.

Prav vsak otrok pa potrebuje za vključitev v projekt predlagatelja (center za socialno delo, šolska in predšolska svetovalna služba, zdravstveni domovi, materinski domovi in druge ustanove). Ta otrokovo potrebo utemelji in priloži potrdila pristojnega CSD .