Letošnji konec šolskega leta na nekaterih šolah po kar dveh letih premora le organizirajo tudi valete in maturantske plese. Toda stroški zanje so vse višji, nemalokrat sledi še končni ali pa maturantski izlet, valete v razkošnosti vse bolj postajajo podobne maturantskim plesom. In vse to stane, šolski skladi, če na šolah sploh obstajajo, pa niso namenjeni za kritje tovrstnih stroškov. Tudi na ZPM Ljubljana Moste-Polje se zato obračajo družine, ki potrebujejo pomoč pri plačilu teh stroškov. Gre za pomembne prelomnice v življenju učencev in dijakov, a če jim starši tega ne morejo plačati, so že tako ranljivi učenci in dijaki mnogokrat odrinjeni na še bolj skrajni rob družbe.

Mama dveh devetošolcev pravi, da se odrekajo hrani že, da plačajo položnice, zato so stroški za valeto nedosegljivo visoki

Konec letošnjega šolskega leta po dveh letih premora spet prinaša valete in maturantske plese. Toda stroški zanje so vse višji, nemalokrat sledi še končni ali maturantski izlet, valete v razkošnosti vse bolj postajajo podobne maturantskim plesom. In vse to stane, šolski skladi, če na šolah sploh obstajajo, pa niso namenjeni za kritje tovrstnih stroškov. Tudi na ZPM Ljubljana Moste-Polje se zato obračajo družine, ki potrebujejo pomoč pri plačilu teh stroškov. Gre za pomembne prelomnice v življenju učencev in dijakov, a če jim starši tega ne morejo plačati, so že tako ranljivi učenci in dijaki mnogokrat odrinjeni na še bolj skrajni rob družbe. 

"Sem samohranilka in sama živim s tremi otroki. Zelo težko shajamo, čeprav sem zaposlena že dvajset let pri istem podjetju, delam za minimalno plačo. Vsi trije otroci so v osnovni šoli, starejša dva letos končujeta osnovno šolo in je pred nami valeta, kar nam predstavlja velik zalogaj, kajti že zdaj se odrekamo hrani, da lahko vsaj delno poravnamo položnice, ki so pred nami."

Ravnatelj Roman Brunšek pa o maturanskih plesih dodaja naslednje:

"Lepo je, da se uredijo, smiselno je, da se uredijo, vendar je pa tukaj absolutno potrebna zdrava pamet, kajti tukaj ne gre za gala ples. In če smo odkriti, so fantje in dekleta najbolj simpatični, če so oblečeni preprosto, brez pretiranega ličenja in brez visokih pet. Na koncu gre le za petnajstletne otroke."

Valete, maturantski plesi in še nekateri drugi stroški, ki sicer niso obvezni, razslojujejo otroke. Zato so v programu Botrstvo vsakokratnim odgovornim oblastem tudi v treh manifestih predlagali konkretne sistemske spremembe. In tudi novo oblast ponovno pozivajo, da morajo biti osnovna sola in dejavnosti, ki so z njo povezane, brezplačna za vse otroke. Osnovna šola je v Sloveniji obvezna in kot taka ne bi smela biti prostor zaslužka in uveljavljanja vrednot potrošniške družbe, menijo pri Botrstvu.

Kako lahko pomagate?

Pomagate lahko tudi vi, in sicer z nakazilom, ki ga bo Zveza prijateljev mladine Moste-Polje v celoti namenila mami samohranilki, ki jo spoznate v prispevku:

Podatki za UPN

Jana Vidic