Različne okoliščine in vzroki pripeljejo dijake do odločitve da bi bilo bivanje v dijaškem domu za uspešnost šolanja bolj smiselno kot velika izguba časa z vsakodnevnimi vožnjami do šole in nazaj. Toda strošek za bivanje je lahko tudi nepremostljiva ovira, zato v programu Botrstvo dijakom, ki bi jim prav ta znesek preprečil, da bi se šolali na želeni šoli ali imeli možnost za razvoj svojih talentov, pomagajo pri plačilu. Takih je bilo že več kot 500, letos pa bosta med prejemniki tudi Lovro in Kaja.

Bivanje v dijaškem domu mladim omogoča tudi pomoč vzgojiteljev, učno pomoč in spodbudo, daje jim varno okolje in občutek, da nekdo verjame vanje

Različne okoliščine in vzroki pripeljejo dijake do odločitve, da bi bilo bivanje v dijaškem domu za uspešnost šolanja bolj smiselno kot velika izguba časa z vsakodnevnimi vožnjami do šole in nazaj. Toda strošek za bivanje je lahko tudi nepremostljiva ovira, zato v programu Botrstvo dijakom, ki bi jim prav ta znesek preprečil, da bi se šolali na želeni šoli ali imeli možnost za razvoj svojih talentov, pomagajo pri plačilu. Takih je bilo že več kot 500, letos pa bosta med prejemniki tudi Lovro in Kaja.

"Starša sta malo skrivala pred mano, da stroška dijaškega doma ne zmoreta več poravnati, da me ne bi skrbelo. Ko sem izvedela, me je zagrabila panika, ker se sama nisem zavedala, v kakšni situaciji smo. Počutila sem se krivo, ker denar porabljata zame, ampak misel na to, da bi morala menjati šolo, mi ni najbolj prijetna. Rada imam to šolo in če ne bi bilo dijaškega sklada, mi šolanje tukaj ne bi bilo omogočeno." – Kaja

Domovi niso le streha nad glavo, kar se je posebej izkazalo v preteklem letu, ko je bila uspešnost šolanja še bolj odvisna od tega, kakšne razmere za delo in učenje imajo dijaki v svojih družinah. Ko so se dijaški domovi nenadoma popolnoma zaprli, so jim v dijaškem skladu pomagali po potrebi s prehranskimi paketi, računalniki in z nekaj finančne pomoči, številnim pa z učno pomočjo, izvedeno na daljavo.

Posledice epidemičnih ukrepov se kažejo tudi na plačilni sposobnosti družin, tudi dijaki so imeli bistveno manj priložnosti za honorarno delo, zato je prošenj za subvencijo vse več, letos jih znova pričakujejo več kot sto, ali jim bodo lahko pomagali in s kakšnim zneskom, pa bo odvisno od donatorskih sredstev.

"Dobili smo zahvalna pisma dijakov, ki so nas zelo presenetila. Ko so dobili pomoč, so rekli: 'Hvala, končno nekdo verjame vame, da mi bo uspelo.' Nismo si znali predstavljati, koliko lahko pomeni pomoč, za katero smo sprva mislili, da je samo finančna, a je hkrati za vse prejemnike tudi velika psihološka spodbuda." – Tina Lamovšek, koordinatorka projektov Botrstva pri ZPM Ljubljana Moste - Polje.

Več kot sto dijakov bo tudi letos potrebovalo pomoč dijaškega sklada, da bodo smeli ostati v dijaških domovih na katerem koli koncu Slovenije. Pomagate jim lahko s poslanim geslom BOTER5 ali BOTER10, poslanim na številko 1919. Vsa tako zbrana sredstva bodo porabljena izključno za subvencijo dijaških domov. Hvala vsem za pomoč dijakom v stiski.

Jana Vidic