“Imeli smo tudi otroke, ki so ne le nižjo glasbeno šolo, pač pa tudi srednješolsko glasbeno izobrazbo pridobili tako rekoč brez finančnega prispevka staršev,” dostopnost glasbenega izobraževanja pri nas opiše predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol in ravnateljica Konservatorija Maribor Helena Meško.

Otroci bodo najprej opravili preizkus nadarjenosti, ki je pogoj za vpis v glasbeno šolo

V prihodnjih dneh se v slovenskih glasbenih šolah začenjajo preizkusi nadarjenosti za otroke, ki so pogoj za vpis otroka v glasbeno šolo. Strah pred stroški, ki jih prinese tovrstno šolanje, starše pogosto odvrne, da bi otroke odpeljali na preizkus.

Toda predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol in ravnateljica Konservatorija Maribor Helena Meško opogumlja, da je v razvejanem sistemu javnih glasbenih šol veliko možnosti za to, da nadarjen otrok iz socialno šibkega okolja lahko razvije svoj talent z res minimalnim doplačilom staršev ali v izjemnih primerih tudi brez njega.

Pozivu staršem, naj otroke odpeljejo na preizkus, se pridružujejo tudi v Botrstvu, saj bodo ob uspešno opravljenem preizkusu (in seveda ob izpolnjenih pogojih za vstop v Botrstvo), nadarjenim in ukaželjnim bodočim glasbenikom pomagali stroške kriti iz sredstev posebnega sklada, v katerega so se stekla tudi sredstva naše dražbe lokov dueta 2Cellos pred dobrim letom dni. Prav tako bodo skušali pomagati staršem otrok, ki bi glasbeno šolanje morali prekiniti zgolj zaradi nezmožnosti plačevanja šolnine.

Podatke o tem, kdaj so preizkusi nadarjenosti v vašem kraju, najdete na spletnih straneh glasbenih šol.

Jana Vidic