Vroči mikrofon

Slovaška, dežela na sončni strani Tater

O tem, kakšno pot je Slovaška prehodila v zadnjih 30 letih in kako podobne so bile težave Slovaške in Slovenije v tranzicijskem obdobju ter s kakšnimi težavami se na Slovaškem spoprijemajo še danes

IMG_20190619_113904
Bodeča žica ob železni zavesi
foto: Miha Švalj, Val 202

Slovenijo in Slovaško pogosto zamenjujejo, kar niti ni tako čudno. Že imeni držav se razlikujeta za nekaj črk, obe zastavi sta si izjemno podobni, najbrž tudi jezika ne zvenita tako zelo drugače. Dolgo let sta bili obe del nadnacionalnih držav, nastalih po prvi svetovni vojni: Slovaška del Češkoslovaške, Slovenija del Jugoslavije. Po drugi svetovni vojni sta končali v vzhodnem bloku, Slovaška je sicer ostala za železno zaveso, Slovenija v Jugoslaviji pa je bila ujeta nekje med zahodom in vzhodom. Po političnih spremembah konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let sta postali samostojni državi, v začetku tisočletja pa sta se obe vključili v evropske povezave.

 

Zgodbe: Slovaška za železno zaveso