V občini Gorenja vas - Poljane so četrti dan po poplavah našteli 210 plazov, zdaj so jih sanirali nekje deset odstotkov. V prvih dneh so bila od sveta odrezana cela naselja, zdaj, v sicer zelo veliki občini po površini, ki ima veliko stranskih dolin in 380 kilometrov cest, ni dostopa le do štirih hiš. Nekaj časa so bili odrezani tudi domačini v dolini Hrastnice na Škofjeloškem. A tam ni samo poplavljala Hrastnica, v kraju Sveta Barbara se je za hišo sprožil 150 metrov dolg plaz, ki zdaj miruje, sanacija pa bo dolgotrajna.

Sogovorniki:

  • Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave Gorenja vas - Poljane,
  • Vinko Guzelj,
  • Pavel Jereb,
  • Ervin Vivoda, vodja Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, ki sodi v sklop Ministrstva za naravne vire in prostor,
  • dr. Klemen Teran, vodja oddelka Regionalna geologija na Geološkem zavodu Slovenije,
  • Tomaž Zabavnik, poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Kamnik.

Veronika Gnezda, Aleš Smrekar