Z začetkom kurilne sezone se v naseljih poveča onesnaženost zraka, ki vpliva na zdravje prebivalcev. Ob kurjenju lesa ali lesnih peletov v majhnih kurilnih napravah se v ozračje sproščajo tudi prašni delci in škodljive snovi. Meteorologi opozarjajo, da v zimskih mesecih število mikroskopsko majhnih delcev v zraku največkrat presega mejne vrednosti, strokovnjaki za javno zdravje pa izpostavljajo, da ima dihanje onesnaženega zraka lahko resne kratkoročne in dolgoročne posledice za zdravje. Kako torej pravilno kuriti, kako izbrati kakovostno gorivo, kako se zaščititi pred vplivom onesnaženega zraka?

Sogovorniki:

  • Tanja Koleša, vodja Sektorja za kakovost zraka, ARSO,
  • dr. Majda Pohar, zdravnica in specialistka higiene na NIJZ,
  • Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva,
  • Patricjo Božič, energetski svetovalec mreže ENSVET,
  • dr. Peter Prislan, vodja Laboratorija za lesna goriva, Gozdarski inštitut Slovenije.

Jan Grilc