Pa ne o lotu, dajmo raje o idejah in skupnih mitih.

Pa ne o lotu, dajmo raje o idejah in skupnih mitih.

Miha Šalehar