Krilaticam o enakih možnostih in enaki obravnavi ne bo verjela, dokler se ne bomo znali poistovetiti z drugimi in drugačnimi. Faila Pašić, polna življenjskih izkušenj in empatije, v aktualni epizodi tudi o neskončnem seznamu težav sodobnega sveta, poti v popotresno Turčijo in Sirijo, vzgoji, neenakopravnosti, medkulturnem dialogu, tudi o rešitvah. Faila je sicer humanitarka, direktorica človekoljubnega dobrodelnega društva UP in nasploh družbenopolitično aktivna državljanka.

Zapiski:

Dnevniški zapis za Večer

Jurij Drevenšek