Rok Ribičič in Jaša Delak Žmahar, sedmošolca z osnovne šole Poljane, sta se to soboto veliko naučila, predvsem s pozornim poslušanjem. Hodila sta od prostora do prostora in od stene do stene ter prisluškovala svojemu glasu.

Zastavila sta si namreč težko nalogo. Sprašujeta se, zakaj zvok odmeva in kolikokrat lahko največkrat slišimo odmev. Če želite izvedeti odgovor, prisluhnite Radiovednim-dnim-nim-im-im-m …!

Gost: dr. Anton Ramšak, Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani

Neža Borkovič