Dejan Kokol šesto leto opravlja delo ravnatelja na Osnovni šoli Gornja Radgona. Že kot učenec je rad pomagal sošolcem, pozneje ga je navdušilo pedagoško delo. Jutra začenja že pred šesto, malice in kosila pa si navadno privošči kar v šolski jedilnici. Pri svojem delu najbolj pogreša stik z učenci, ki ga ima kot ravnatelj veliko manj kot učitelji.

Nataša Štefe