V tretjem delu serije Kmetijstvo prihodnosti se prepričamo, da krave in roboti zelo dobro sobivajo in sodelujejo. V moderni živinoreji je raba robotskih sesalnikov gnoja in molznih robotov zelo napredovala, živali se bolje počutijo, manjši pa je tudi okoljski vpliv. Glede živinoreje ostaja odprtih več vprašanj: kako močno v resnici reja živali obremenjuje okolje, kaj bi lahko dosegli s spremembo prehranjevalnih navad in ali prihodnost prinaša umetno meso? Ob koncu tudi izdelamo zrezek s 3D-tiskanjem.

Gosti:

  • dr. Blaž Germšek (Kmetijski inštitut),
  • Simon Čretnik (kmetija Čretnik),
  • dr. Orit Goldman (Steakholder),
  • dr. Žiga Malek (Vrije Universiteit Amsterdam).

Neža Borkovič, Jan Grilc