Ozračje v Sloveniji se zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja. Število vročih dni s temperaturo nad 30 °C se je močno povečalo, hkrati pa se je v zadnjem stoletju za več kot tretjino zmanjšalo število zimskih dni, ko je Bohinjsko jezero zaledenelo. Povečuje se število ekstremnih vremenskih dogodkov, zmanjšuje se višina snežne, podaljšalo se je trajanje sončnega obsevanja. Te spremembe močno vplivajo na ekosisteme, ki se že prilagajajo na nove razmere. V drugi epizodi serije Stopinja in pol si bomo ogledali, kako spreminjanje podnebja že vpliva na slovenske gozdove, ledenike, jame, morje in kmetijske površine. Ali smreke kmalu ne bo več v naših gozdovih? Se bodo razširile druge drevesne vrste, ki imajo raje toplo in suho okolje? Lahko na podnebje pomembno vplivajo mikroskopski morski organizmi? Bomo morali na nove razmere prilagoditi metode kmetovanja?

SOGOVORNIKI:
Andrej Breznikar iz Zavoda za gozdove Slovenije,
direktor Gozdarskega inštituta Slovenije dr. Primož Simončič,
dr. Stanko Kapun iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota,
dr. Jože Verbič iz Kmetijskega inštituta Slovenije,
Jure Tičar in Miha Pavšek iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
dr. Lovrenc Lipej in Timotej Turk Dermastia iz Morske biološke postaje Piran,
ribič Zlatko Novogradec,
Gregor Vertačnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje.

Ali smreke kmalu ne bo več v naših gozdovih? Lahko na podnebje pomembno vplivajo mikroskopski morski organizmi? Bomo morali na nove razmere prilagoditi metode kmetovanja?

Ozračje v Sloveniji se zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja. Število vročih dni s temperaturo nad 30 °C se je močno povečalo, hkrati pa se je v zadnjem stoletju za več kot tretjino zmanjšalo število zimskih dni, ko je Bohinjsko jezero zaledenelo. Povečuje se število ekstremnih vremenskih dogodkov, zmanjšuje se višina snežne odeje, podaljšalo se je trajanje sončnega obsevanja. Te spremembe močno vplivajo na ekosisteme, ki se že prilagajajo na nove razmere. V drugi epizodi serije Stopinja in pol si bomo ogledali, kako spreminjanje podnebja že vpliva na slovenske gozdove, ledenike, jame, morje in kmetijske površine. Ali smreke kmalu ne bo več v naših gozdovih? Se bodo razširile druge drevesne vrste, ki imajo raje toplo in suho okolje? Lahko na podnebje pomembno vplivajo mikroskopski morski organizmi? Bomo morali na nove razmere prilagoditi metode kmetovanja?

SOGOVORNIKI:

  • Andrej Breznikar iz Zavoda za gozdove Slovenije,
  • direktor Gozdarskega inštituta Slovenije Primož Simončič,
  • dr. Stanko Kapun iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota,
  • dr. Jože Verbič iz Kmetijskega inštituta Slovenije,
  • Jure Tičar in Miha Pavšek iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
  • dr. Lovrenc Lipej in Timotej Turk Dermastia iz Morske biološke postaje Piran, Nacionalni inštitut za biologijo
  • ribič Zlatko Novogradec,
  • Gregor Vertačnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje.

Maja Stepančič, Sašo Dolenc