Preverjali smo, kakšne bodo razmere v zdravstvu po 1. marcu, po umiku soglasja zdravnikov za nadurno delo, od Štajerske do Primorske.

V mariborskem zdravstvenem domu je 26 zdravnikov umaknilo soglasja, ker pa jih kar 23 med njimi družinskih zdravnikov, lahko nastopijo težave predvsem pri organizaciji dela v družinski medicini. Kako bodo delovale družinske ambulante, tudi ambulanta za neopredeljene, kot tudi dežurstva in nujna medicinska pomoč?

Več skrbi za delo po 1. marcu je občutiti v zavodih na Goriškem, v slovenski Istri za zdaj paciente še pomirjajo. O preklicu soglasij zdravnikom za delo pri drugih izvajalcih ne razmišljajo, večina ima namreč tudi sama zunanje sodelavce, brez katerih kakšnega programa ne bi mogli izpeljati. Nadejajo si, da bi do sporazuma prišlo čim prej.

V ZD Ljubljana natančno število zdravnikov, ki stavkajo, vodstvu ni znano, ker se vsak odloča za stavko samostojno, so nam povedali … gre pa, kot so dodali, zgolj za posameznike. Prav tako je zelo nizek tudi odstotek tistih, ki so umaknili soglasje za nadurno delo.

Poslušajte tudi:

Vesna Martinec, Mateja Brežan, Peter Močnik, Aleš Smrekar, Jana Vidic