Če ste starši ali pa skrbniki otroka, ki hodi v osnovno šolo, se boste v naslednjih dneh in tednih ukvarjali tudi s tem, kaj bo počel po pouku, h kateri dejavnosti ga bomo vpisali ter kaj bi bilo zanj dobro in koristno. Oddaja vam bo morda odgovorila na ta vprašanja, zagotovo pa si boste sami pri sebi postavili še kakšno dodatno. Kako torej v otrokov prosti čas primerno uvrstiti dovolj gibanja, tudi umetnost, ter povsem neorganizirano igro in pomoč v gospodinjstvu?

Jure Jeromen