Po hudi poplavni ujmi zdaj številna območja v državi ogrožajo plazovi, po informacijah s terena se je v državi v teh dneh sprožilo več kot 1000 plazov.

Česa takega na Geološkem zavodu ne pomnijo, pravi direktor tega osrednjega raziskovalnega inštituta za raziskovanje dinamike tal v Sloveniji dr. Miloš Bavec. "Dobrodošla je vsaka nova ura suhega vremena." Prebivalcem pa svetuje opreznost in stik z lokalnimi enotami civilne zaščite.

"Prosimo, če je le mogoče, sanacije plazov se ne lotevajte sami, brez posvetovanja. Z nestrokovnimi sanacijami lahko zmanjšate stabilnost površin!"

 

Maja Ratej