Projekt "Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti" je gradil na motu zdrav duh v zdravem telesu. Športno udejstvovanje otrok in mladostnikov lahko zaradi discipline in vztrajnosti, ki je potrebna za doseganje rezultatov, pozitivno vpliva na napredek na preostalih področjih njihovega celostnega razvoja.

O projektu in izkušnjah govorimo s športnima sodelavcema pri projektu in podiplomskima študentoma Fakultete za šport Nejcem Donavalom in Manco Kutnjak.

Vsebina je nastala s finančno pomočjo Evropske komisije v okviru projekta Youthopia. Za vsebino je odgovorno uredništvo in ne odraža nujno stališč komisije.

Luka Skarlovnik