Vroči mikrofon

Včasih je naš sum na nasilje edina vez žrtve s svetom

Društvo SOS telefon in Društvo za nenasilno komunikacijo: V tako negotovih razmerah ženske še težje zapuščajo tudi najbolj ogrožajoče partnerske zveze

Katja Zabukovec Kerin
Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo.
foto: Val 202

Že pred epidemijo je veljalo, da dom za številne ženske žal ni najvarnejše mesto, epidemični ukrepi in njihove posledice pa so nasilju dali velik pospešek. Izgubljajo se prijateljske in družinske socialne mreže, pristojne službe pa imajo nove prioritete in so predvsem fizično slabše dostopne. Ob izgubi finančne varnosti, vse slabši dostopnosti stanovanj in vse bolj grozeči denarni negotovosti ženske še težje zapustijo tudi najslabše in najbolj nevarne partnerske zveze. Nasilju pa daje bogato rastišče tudi vse bolj prisoten sovražni govor, ki se z vrhov države seli v najnižje pore družbe in močno vpliva tudi na povečanje fizičnega nasilja. Kako je žrtvam nasilja v takih časih sploh mogoče učinkovito pomagati in kako je lahko koristna 24-urna pomoč SOS telefona, ki je dostopna tudi v tujih jezikih?

"Med epidemijo se je povečalo število klicev žrtev nasilja, ki so v akutnem položaju, kar pomeni, da je treba ukrepati takoj, poklicati policijo, intervencijo, dati prijavo nasilja, usmeriti žrtve v krizne centre ali varne hiše za žrtve nasilja." – Dalida Horvat, vodja programa SOS telefon

Če sumite na nasilje, ne odlašajte in ne čakajte na koga drugega, da pokliče ustrezno pomoč. Lahko ste edina vez žrtve nasilja s svetom, saj mogoče koga drugega nikoli ne bo. Ne odlašajte in pokličite policijo ali nevladne organizacije, ki bodo preverile stanje. Včasih je to edino, kar lahko žrtev odpelje stran od nasilja.

"Če se dogaja sovražni govor na očeh vseh in ni posledic, potem žrtve sklepajo, da ne morejo pričakovati kakovostne pomoči pri svojem doživljanju nasilja. Vidimo, da se te stvari preslikajo. Ko se na družabnih omrežjih neha uporabljati sovražni govor do žensk, se število spolnih zlorab pomembno zmanjša." – Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo

Na koga se obrniti, če doživljate nasilje?

Društvo SOS telefon (24-urna svetovalna linija),

Društvo za nenasilno komunikacijo,

Zavod EMMA (Center za pomoč žrtvam nasilja),

Društvo ženska svetovalnica,

Združenje proti spolnemu zlorabljanju,

Seznam varnih hiš in materinskih domov.