Toplovod

Vloga 5: domoljubje

Vloge in naloge domoljubja? Se ga da vzdrževati na ravni malih tiskanih črk?