Aktualno

Človek tepta biotsko pestrost na Zemlji

Intervju s prvim človekom za odmevnim poročilom IPBES profesorjem Robertom Watsonom: "Izguba biotske pestrosti je enako katastrofalna kot podnebne spremembe."

Robert Watson
foto: IISD – Diego Noguera

Zadnje čase na področju okolja namenjamo ogromno pozornosti podnebnim spremembam, manj pa je znano, da plat zvona bijejo tudi strokovnjaki, ki spremljajo usihanje biotske pestrosti na planetu. Izumrtje grozi več kot milijonu vrst, najbolj na udaru so mokrišča, koralni grebeni in tropski gozdi, pretresljiv je tudi podatek, da se je biomasa vseh v naravi živečih sesalcev v zadnjih desetletjih zmanjšala za 82 odstotkov! Prvopodpisani avtor pod odmevno raziskavo organizacije IPBES, v kateri je sodelovalo več sto znanstvenikov in diplomatov po svetu, je britanski profesor Robert Watson.

“Trenutno izgubljamo vrste na planetu tudi do stokrat hitreje, kot je to značilno za evolucijo. Od 70. let prejšnjega stoletja smo izgubili dva odstotka vseh vrst na planetu, 15 odstotkov je na robu izumrtja. “

Hlastne težnje po neprestani gospodarski rasti in sočasen učinek podnebnih sprememb zahtevajo hud davek v biotski raznovrstnosti na našem planetu. Ogroženih naj bi bilo že več kot milijon rastlinskih in živalskih vrst od siceršnjih osmih milijonov do zdaj popisanih in poznanih.

“Ljudje smo del narave, nismo ločeni od nje, narava vpliva na nas in mi – vse bolj – nanjo. Imamo ustrezne tehnološke in politične vzvode za naslavljanje okoljskih problemov, ki jih povzročamo kot človeštvo. Če hočemo, torej zmoremo. Pravo vprašanje je, če obstaja dovolj močna volja. Tako v vladnem in zasebnem sektorju, kot med  posamezniki.”