Nedeljski izlet

Osrečujoče počivališče bogov

Odpravite se na nedeljski izlet v alpski botanični vrt Juliana v Trento

img_6950

Ni treba poznati legende o bogovih, ki naj bi menda nekoč davno živeli v Trenti, da vemo, da je Soška dolina res po malem rajska, vsaj ko ji to dopušča letni čas. Pod Vršičem pa je še kraj, ki ga je že Julius Kugy poimenoval osrečujoče počivališče bogov. Kugy si je alpski botanični vrt, ki ga je leta 1926 ustanovil njegov prijatelj, tržaški posestnik Albert Bois de Chesne, zamislil kot sprehod iz alpske doline na vršac.

Danes v vrtu uspeva vsaj šeststo različnih alpskih, predalpskih in kraških rastlinskih vrst. Seveda tudi planika, pa triglavska roža, ki v vrtu, če zacveti, zacveti le z enim samim cvetom. Posebna rastlina je tudi šopasti repušnik, geološko stara vrsta, ki se je po ledenih dobah ohranila le na nekaterih rastiščih v Južnih Alpah. Sedemdeset rastlinskih vrst v Juliani je zavarovanih, vse od leta 1951 pa je kot spomenik oblikovane narave zavarovan tudi sam vrt, za katerega že več kot pet desetletij skrbi Prirodoslovni muzej Slovenije.