Pogovarjajmo se o družbeno relevantnih temah

Med programom stranke in tistim, kar se dejansko zgodi v politiki, obstaja velik razkorak

naši sogovorniki v Vročem mikrofonu: Sebastijan Peterka, Transparency International Slovenija, Živa Kavka Gobbo, Društvo Focus, Andrej Gnezda, Umanotera.
foto: Tatjana Pirc

Na politični sceni nam stari in novi obrazi ponujajo “sproščeno”, “samozavestno”, “moderno”, “prodorno”, “najboljšo” Slovenijo, v civilnodružbenih organizacijah pa so napisali Manifest, s katerim želijo v predvolilnem času spodbuditi razpravo o najpomembnejših družbenih in razvojnih vprašanjih.

“Manifest je nastal z namenom, da opozorimo na družbene in socialne težave v Sloveniji. Razvojni cikel danes je večinoma usmerjen na gospodarsko rast in gonjo za dobičkom.” – Andrej Gnezda, Umanotera

Želijo, da se tudi v času volilne kampanje pogovarjamo, kako resnično obrniti škodljive trende: naraščanja revščine, podrejanja vseh družbenih podsistemov gospodarstvu, uničevanja okolja, pomanjkanja globalne odgovornosti, demokratičnega deficita, korupcije … Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije z nadnaslovom Za družbo blaginje v trdni mreži življenja je odziv civilnodružbenih organizacij na aktualne družbene probleme. Pri pripravi besedil za Manifest je sodelovalo 30 organizacij in strokovnjakov, ki delujejo na področjih sociale, varstva okolja, družboslovja in gospodarstva.

“Odrast” v Manifestu je poskus organizacije skupnosti na drugačen način, kjer ni cilj samo večanje in kopičenje proizvodnje in potrošnje, temveč je cilj iskanje ravnovesja med okoljem in gospodarstvom. Ne smeta pa se izključevati.” – Živa Kavka Gobbo, društvo Focus

Pri pripravi besedil za Manifest je sodelovalo 30 organizacij in strokovnjakov, ki delujejo na področjih sociale, varstva okolja, družboslovja in gospodarstva.

“Opažamo, da je javnost pri sprejemanju ključnih odločitev vedno bolj izključena, če gledamo samo števec kršitev v normativni dejavnosti. V tem mandatu je bila ta resolucija kršena v kar 60-odstotkih.” – Sebastijan Peterka, Transparency International Slovenija