Naložba v zidove in odlične vsebine

Novi prostori pomenijo nove študentske priložnosti in naložbo v prihodnost

foto: Tatjana Pirc

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko sta se pred tremi leti preselili v nove prostore. Ta evropski projekt je vzorčni prikaz naložbe, ki poraja odlične vsebine.

“To sta bili fakulteti, ki sta imeli veliko prostorsko stisko, saj sta si prostore delili z ostalimi fakultetami. Gradnja se je dolgo pripravljala, a stvar se je potem odvrtela zelo hitro in racionalno.” – dr. Bojan Orel, dekan Fakultete za računalništvo in informatiko.

Študentje Fakultete za računalništvo in informatiko so zelo iskani v državnih ustanovah in gospodarstvu. Ob vpisu na fakulteto se že ponujajo prve možnosti za delo in ne šele po opravljenem študiju, ko marsikomu nihče ne potrka na vrata.

“Zelo malo je naših študentov, ki poleg študija ne bi delali.”

Rezultati na Fakulteti za kemijo so se takoj po selitvi začeli izboljševati in razvijati v pozitivno smer, saj imajo študenti prave pogoje za delo, zato ne čudi, da je projektov na fakulteti vedno več, nekateri so celo evropski.

“Če bi ljudje vedeli, kakšna je sodobna kemija, bi spremenili svoj pogled na to vedo. Sodobna kemija je zelo čista.” dr. Jurij Svete, dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo

Za tokratni finančni komentar smo prosili Aleša Lokarja, pomočnika direktorja naložbenega sektorja KD Skladi