Petkova izvidnica

Rešitev za preobremenjene pediatre zaposlitev specializantov

6842253071_a9b35831c0_z
foto: UW Helath

Težave s pomanjkanjem otroških zdravnikov se v marsikaterem delu Slovenije stopnjujejo. Ker so pediatri preobremenjeni, se ne ruši le zaupanje, temveč povečuje tudi možnost napak pri zdravljenju. Kako razmere rešujejo v nekaterih Zdravstvenih domovih po Sloveniji in kolikšna mera iznajdljivosti je potrebna, da je okolje otroške zdravstvene oskrbe še sprejemljivo?

V Zdravstvenem domu Idrija se s pomanjkanjem pediatrov spopadajo že več let. Čeprav jim uspeva zagotavljati delovanje otroške in šolske ambulante, vodstvo opozarja, da so razmere kritične. Dolgoročno rešitev stiske vidijo v zaposlitvi zdajšnjih specializantov, kratkoročno pa v spremembi programa kroženja specializantov oziroma njihovo preusmeritev s klinik v zdravstvene domove. Da sistem specializacij zdravnikov v Sloveniji ni najboljši, nakazujejo tudi podatki, ki jih v teh dneh zbira Združenje zdravstvenih zavodov. Prispevek Nine Brus.

Pediatre zelo pogrešajo tudi v Pomurju. Pred nekaj leti je bil vprašljiv celo obstoj otroškega oddelka v regijski bolnišnici. Naša sodelavka Lidija Kosi pa je preverila, kako se s pomanjkanjem pediatrov spoprijemajo v Zdravstvenem domu Ljutomer. Pogovarjala se je z vršilko dolžnosti direktorice Suzano Makoter in pediatrinjo Boženo Borjan.

Vse prej kot rožnate so tudi razmere v pediatriji na Ormoškem. Tamkajšnji zdravstveni dom trenutno premore zgolj enega pediatra, dela je dobesedno za tri, zato upajo, da se bo kmalu kakšen specializant tudi zaposlil pri njih. A zaposlitvam na sekundarnem zdravstvenem nivoju težko konkurirajo. Tamkajšnji zdravstveni dom je obiskal Danijel Poslek

Potem ko sta lani Poljanska in Selška dolina ostali brez pediatra, kar je povzročilo veliko nezadovoljstvo staršev, tamkajšnih osnovnih šol in občin, se razmere počasi urejajo. Občini Gorenja vas Poljane in Žiri bosta prav te dni objavili razpis za pediatra koncesionarja. Osnovno zdravstvo Gorenjske pa je v dogovoru z občinami že zagotovilo preventivno cepljenje šoloobveznih otrok, ki jih zdaj vnovič cepijo v domačih krajih. Vožnja v oddaljeno Škofjo Loko pa ni potrebna. Kako so uredili preventivno prediatrično oskrbo za šoloobvezne otroke, je Aljani Jocif pojasnil direktor OZG Jože Veternik.

Sveži podatki, ki so jih pridobili pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije o pomanjkanju pediatrov, kažejo na resnost nastalih razmer.  31 zdravstvenih domov ima pogodbeno priznanih 113 timov ter 94 nosilcev. 19 nosilcev je zaposlenih manj, kot je priznanih timov. Ti programi se prerazporejajo na ostale zaposlene v maksimalnem obsegu 1.2 tima na enega nosilca, kar dovoljuje zakon o zdravstveni dejavnosti. Se pa s pokrivanjem manjkajočih 19 pediatrov manjša dostopnost ter povečuje obremenitev nosilcev pediatrov. Še nekaj podatkov o strukturi zaposlenih 94 zdravnikov: 73% je redno zaposlenih, 20% je pogodbeno zaposlenih in 7% je re aktiviranih pediatrov. To so številke, delovanje pa je v praksi pojasnila specialistka pediatrije, dr. Margareta Seher Zupančič, pediatrinja v ZD Velenje in predstavnica primarnih pediatrov pri Združenju pediatrov Slovenije. Z njo se je pogovarjal Boris Žgajnar: