10 mesecev potem, ko so v javnost prišle obtožbe o nasilju v Psihiatrični kliniki Ljubljana, nadzori še vedno potekajo ali pa ne ugotavljajo nepravilnosti. Kaj se dejansko dogaja v Polju? V oddajo smo povabili tudi eneralnega direktorja zavoda psihiatrične klinike, prof. dr. Bojana Zalarja, ki pa je gostovanje v oddaji tik pred zdajci odpovedal.

Sogovrniki:
  • predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter predstavnica zdravstva v Državnem svetu Monika Ažman
  • novinarka N1 Barbara Smajila
  • aktivist na področju duševnega zdravja Tone Vrhovnik Sraka
  • uporabnik psihiatrije Joc Podlesnik
  • psihiatrinja dr. Vesna Švab

Gorazd Rečnik