Čeprav je nasilje med vrstniki, zlasti fizično in verbalno, prisotno od nekdaj, pa so danes nove oblike trpinčenja in nadlegovanja vse pogostejše. Posledice spletnega nasilja z žaljivimi sporočili, lažnimi objavami in grožnjami so veliko hujše v primerjavi z nasiljem, ki se dogaja v fizičnem okolju. Kako ga prepoznamo, kako se pred njim zaščitimo in kako ukrepamo?

Gosta

  • Mateja Hudoklin, Center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana;
  • Borut Marolt, ravnatelj Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec.

Boris Žgajnar