V ljubljanski četrtni skupnosti Šiška so tamkajšnji prebivalci ogorčeni, saj naj bi na tamkajšnjih zelenicah in parkih zrasli trije novi vila- bloki in Dom za starejše. Graditi jih želi podjetnik, ki je pred leti od propadlih gradbenih velikanov poceni odkupoval nepozidana zemljišča, ki bi jih po koncu gradnje le ta morala vrniti občini. Ta zemljišča so zdaj v vrtincu tajkunizacije pristala v zasebni lasti in na nepozidanih površinah že tako zgoščenih sosesk naj bi zrasle nove stanovanjske stavbe, kar bi močno okrnilo kakovost bivanja v teh naseljih. Kaj o vsem tem meni Odbor za zaščito zelenic v Šišenski soseski 6 in kaj ljubljanski mestni urbanist prof. Janez Koželj?

Kaj o tem meni Odbor za zaščito zelenic v Šišenski soseski 6 in kaj ljubljanski mestni urbanist prof. Janez Koželj?

V ljubljanski Četrtni skupnosti Šiška so tamkajšnji prebivalci ogorčeni, saj naj bi na tamkajšnjih zelenicah in parkih zrasli trije novi vila bloki in dom za starejše občane. Graditi jih želi podjetnik, ki je pred leti od propadlih gradbenih velikanov poceni odkupoval nepozidana zemljišča, ki bi jih po koncu graditve ta moral vrniti občini. Ta zemljišča so zdaj v vrtincu tajkunizacije pristala v zasebni lasti in na nepozidanih površinah že tako zgoščenih sosesk naj bi zrasle nove stanovanjske stavbe, kar bi močno okrnilo kakovost bivanja v teh naseljih.

"Mi ne nasprotujemo razvoju, kar se nam očita. Ne bomo privolili v to, da se nas vzame za talce in da bodo stanovanjsko problematiko reševali zasebni prijatelji oziroma kapital. Stanovanjska problematika se na ta način ne rešuje. Smiselno bi bilo vprašati ljudi, narediti študije, analize. /.../ Šišenska soseka 6 bi s to graditvijo izgubila odprt prostor, ki je bil kot tak že skonstruiran. Takrat se je gradilo po meri človeka, po meri ljudi. Kar se izkazuje skozi arhitekturo in prostorsko ureditev. S to graditvijo pa bi prostor izgubili predvsem mladi." – Luka Počivalšek z Odbora za zaščito zelenic v Šišenski soseski 6

"Mesto ni nekaj, kar je zacementirano, ampak je tudi prostor objektov in tokov časa, idej in kapitala. Je dinamičen sistem. Zato je ena najbolj spornih razvojnih strategij, ki ji sledimo, zgoščevanje mesta. Graditev mesta od znotraj." – prof. Janez Koželj

Damjan Zorc