O prvih ugotovitvah po odprtju šol so spregovorili predsednik Zveze ravnateljev OŠ Gregor Pečan, predstojnica območne enote Zavoda RS za šolstvo Ljubljana Miriam Stanonik in predsednica Zveze srednjih šol Fani Al Mansour.

O prvih ugotovitvah po odprtju šol so govorili predsednik Zveze ravnateljev OŠ Gregor Pečan, predstojnica območne enote Zavoda RS za šolstvo Ljubljana Miriam Stanonik in predsednica Zveze srednjih šol Fani Al Mansour

Po dveh mesecih so se v ponedeljek v šolske klopi vrnili učenci prvih treh razredov osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Vrata so odprli tudi vrtci, fakultete in dijaški domovi. A številna priporočila in navodila izkušnjo izobraževanja ustvarjajo precej drugačno od tiste, ki so jo otroci poznali, preden so se zaradi razglasa epidemije s 16. marcem zaprli vsi vzgojno-izobraževalni zavodi. Kakšne so prve ugotovitve?

“Največ težav imamo s pomanjkanjem učiteljev. Ne vemo niti, kako bomo vse te dodatne ure vrednotili. Bojimo se samo, da se bo zadeva prihodnji teden še toliko bolj zaostrila.” – Gregor Pečan

“Po večini so bili neodzivni dijaki, ki so se že pred izrednimi razmerami odločili, da šolanja ne bodo nadaljevali. Res smo se trudili, da bi vsem, ki so si tega želeli, omogočili šolanje na daljavo.” – Fani Al Mansour

Boris Žgajnar