Več kot 20 tisoč ljudi je več let prostovoljno vplačevalo v obvezno pokojninsko zavarovanje. Verjeli so, da se bodo lahko prej upokojili. Šlo je za socialno najšibkejše, ki so jim vplačevanje svetovali celo na Zavodu za zaposlovanje. A sprejet je bil nov pokojninski zakon in zdaj je presodilo še ustavno sodišče – z vplačili ne bo nič. Sindikati, ki so glasni v imenu oškodovancev, se ne morejo sprijazniti z razsodbo ustavnega sodišča. Opozarjajo na socialne posledice te odločitve in sporočilo, ki ga daje ljudem. Kdo ima prav in kaj zdaj?

Več kot 20 tisoč ljudi je več let prostovoljno vplačevalo v obvezno pokojninsko zavarovanje. Verjeli so, da se bodo lahko prej upokojili. Šlo je za socialno najšibkejše, ki so jim vplačevanje svetovali celo na Zavodu za zaposlovanje. A sprejet je bil nov pokojninski zakon in zdaj je presodilo še ustavno sodišče – z vplačili ne bo nič. Sindikati, ki so glasni v imenu oškodovancev, se ne morejo sprijazniti z razsodbo ustavnega sodišča. Opozarjajo na socialne posledice te odločitve in sporočilo, ki ga daje ljudem. Kdo ima prav in kaj zdaj?

“Vprašanje se postavlja, ali se splača delati in plačevati 35 let za 380 evrov pokojnine, če lahko dobimo socialno pomoč 288 evrov. Delo je razvrednoteno.” – Ladislav Rožič, ZSSS

Novinarka Mojca: “Svetovali so mi, da se je dobro zavarovati, da ti teče pokojninska doba. Plačevala sem več kot 6 let, zdaj so me ‘izbrisali’.” Peter Pogačar z MDDSZ-ja spremembo zakona opravičuje predvsem tako: “Skupen cilj je bil dvigniti povprečno upokojitveno starost.”

Urška Valjavec