Breda Jelen Sobočan je psihiatrinja in družinska sistemska psihoterapevtka, ki poleg kliničnega dela vodi seminarske skupine, ki spremljajo zgodnji razvoj otrok v domačem okolju.

Breda Jelen Sobočan, psihiatrinja in družinska sistemska psihoterapevtka

"Pri bitki za moč ni odnosa. Družbe, v katerih so kompleksni sistemi, potrebujejo ogromno energije, da se držijo skupaj, da ostanejo kompleksni. Organizmu gre, ker ima biokemične vezi, paru gre, ker ima ljubezen, skupne otroke, hišo ali seksualnost, v družbi pa se sprašujemo, kaj nas veže. Če nas veže samo jezik, je v teh časih kar problem."

Breda Jelen Sobočan je psihiatrinja in družinska sistemska psihoterapevtka, ki poleg kliničnega dela vodi seminarske skupine, ki spremljajo zgodnji razvoj otrok v domačem okolju.

"Smo zelo zanima bitja, ki se rodimo popolnoma z nezrelimi možgani in rabimo socialni inkubator. Novorojenček nima priložnosti, da preživi, če za njega ne skrbi odraslo bitje. Do tretjega leta, do takrat, ko se razvijejo vse možganske strukture , potrebujejo zunanje možgane, ki prepoznajo otrokove potrebe in jih od zunaj regulirajo /.../  Premalo se zavedamo, da ima novorojenček neko notranje življenje, potrebe. To ni paket, ki ga lepo oblečeš, nahraniš in potem odložiš. Mi se v resnici ne znamo igrati z zelo majhnim otrokom."

Danila Hradil Kuplen