Zagonsko podjetje Priot, ki ga vodita Grega Logar in Blaž Jakopin, je razvilo sistem HiFlyer, ki je vgrajen v dve skakalnici v nordijskem centru Planica. Ustanovitelja podjetja sta doktorirala v Laboratoriju za robotiko na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko. Kako lahko znanost pomaga pri razvoju smucarskih skokov in kako zahteven je preskok iz znanosti v podjetništvo?

Zagonsko podjetje Priot je razvilo sistem HiFlyer, ki je že vgrajen v dve skakalnici v Nordijskem centru Planica

Grega Logar in Blaž Jakopin sta doktorirala v Laboratoriju za robotiko na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, zdaj pa vodita multidisciplinarno ekipo zagonskega podjetja Priot. Razvili so sistem HiFlyer, ki je že vgrajen v dve skakalnici v Nordijskem centru Planica.

"Naredili smo analitični sistem. Vsak skok izmerimo. Izmerimo lahko hitrost, dolžino in vremenske razmere. Na podlagi tega lahko skozi vse leto spremljajo skoke." – Grega Logar

HiFlyer je analitični sistem, ki omogoča, da imajo skakalci, skakalke in strokovno vodstvo že med treningi na voljo vse podatke, ki so jih sicer imeli le na tekmah. To omogoča boljši način spremljanja posameznega tekmovalca.

Grega Logar razmišlja tudi o tem, kako bi tehnologija še lahko pomagala pri boljši izvedbi tekmovanja in treningov v smučarskih skokih.

Anja Hlača Ferjančič