Ime tedna je Dušan Škodič, raziskovalec planinske zgodovine, ki je ob 130. obletnici organiziranega planinstva pri nas izdal knjigo Triglav je naš. V njej na podlagi nepričakovano odkritih arhivov na novo osvetljuje začetke organiziranega planinstva in alpinizma na Slovenskem, ki jih v branje ponuja kot napet roman.

Kandidatki sta bili še:

  • Sonja Merljak Zdovc, ustanoviteljica in direktorica Časorisa, prvega spletnega časopisa za otroke, ki nastaja z mislijo vzgajanja bodočih aktivnih državljanov. Otroci se med prebiranjem verodostojnih informacij učijo, kako razumeti medije in njihove vsebine na preprost in razumljiv način.
  • Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, ki je za prispevek k sooblikovanju družbe, v kateri so človekove pravice prepoznane, zagotovljene, spoštovane in neodtujljive, prejela priznanje predsednice RS za delo na področju človekovih pravic.

Rok Kužel