Ime tedna je Ana Nuša Kern, ravnateljica Osnovne šole Preserje pri Radomljah, kjer so za spodbujanje in razvoj vrednot, spoštljivih odnosov in sodelovanja, prejeli naziv najbolj kulturne slovenske šole, priznanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Ime tedna je Ana Nuša Kern, ravnateljica Osnovne šole Preserje pri Radomljah, kjer so za spodbujanje in razvoj vrednot, spoštljivih odnosov in sodelovanja prejeli naziv najbolj kulturne slovenske šole

Na Osnovni šoli Preserje pri Radomljah so prejeli naziv najbolj kulturne slovenske šole, priznanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Že pred leti so se odločili za vpeljavo modela Glasserjeve šole, natančneje za uvedbo teorije izbire v poučevanje. Spodbujajo in razvijajo vrednote, spoštljive odnose in sodelovanje. Bistvena razlika med tradicionalno in Glasserjevo šolo je ta, da mora biti pri zadnji kultura množičen pojav, pove Ana Nuša Kern, ravnateljica OŠ Preserje pri Radomljah.

"Vsak učenec na šoli mora izkusiti takšno ali drugačno kulturno dejavnost. Namen je, da učence skozi kulturo sobivanja, sodelovanja, spoštovanja drug do drugega učimo vrednot, ki bi si jih želeli vsi v družbi."

Za spremembo pristopa poučevanja so se odločili zaradi vse večjega vmešavanja staršev v delo učiteljev. Prepoznali so, da ne znajo več komunicirati med sabo. "Nismo znali neogrožujoče sodelovati z učenci in starši. Odnos, ki smo ga imeli med sabo, je bil vedno v smislu: 'Joj, kaj pa mi zdaj hoče?' Namesto da bi spore reševali, smo jih poglabljali." Kaj se je zgodilo po uvedbi opisanega modela?

 "Zgodil se je ustvarjalni bum, izbruh kreativnosti, v katerem smo bili povezani vsi: učenci, starši in učitelji, šola kot skupnost. Pomembno je poudariti, da še vedno učimo sebe, to je treba najprej. Odločili smo se, da bomo spreminjali sebe, ne drugih. /.../ Sprememba prepričanj se zgodi s ponotranjenjem načel in z izkušnjo. Šele ko ugotovimo, da deluje, začnemo to tudi verjeti. Vmes pa seveda naredimo veliko napak."

Glasujte za Ime tedna

Rezultati

Kandidata sta bila še:

Domen Torkar z Uprave RS za zaščito in reševanje ter vodja projekta SIQUAKE 2020. Z mednarodno udeležbo so na različnih deloviščih osrednje Slovenije preverili pripravljenost ekip in uspešno izvedli vajo reševanja posledic rušilnega potresa. (Pošljite SMS s ključno besedo VAL1 na 1919)

Gašper Krajnc, stripar, ki je na festivalu Tinta za risoroman Mestne ptice prejel zlatirepca, Stripolisovo nagrado za najboljši izvirni strip za odrasle. V njem se avtor podaja v notranji svet risarja Ambroža, ki bo moral sprejeti nekaj ključnih življenjskih odločitev. (Pošljite SMS s ključno besedo VAL3 na 1919)

Za poslani SMS smo še posebej hvaležni, saj tako prispevate tudi 1 € za socialno ogrožene otroke. Vsa zbrana sredstva namreč namenjamo projektu Botrstvo v Sloveniji, ki pomaga otrokom v hudih finančnih in socialnih stiskah. Vse pomembne informacije o projektu, so zbrane tukaj. Kako seštevamo glasove, smo zapisali v pravilih glasovanja. Ime tedna postane kandidat z najvišjim seštevkom glasov poslušalcev v eter, s SMS-i in deležem glasov na spletni strani (največ 10).

Rok Kužel