Nedelja
10.00

V Idriji nismo zlati, smo srebrni

Rudnik živega srebra Idrija je 500 let dajal kruh številnim generacijam rudarjev in njihovim družinam

Puhov muzej

Vedenje o izumitelju, tovarnarju in tudi dobrotniku Janezu Puhu se je v zadnjih letih močno razširilo

Tartinijeva rojstna hiša v Piranu

Tokrat smo obiskali slovensko obalo, natančneje Piran, kjer se je rodil Giuseppe Tartini

Maistrova rojstna hiša v Kamniku

Preden je Rudolf Maister postal general, ki je Slovencem ob severni meji prihranil diplomatsko cincanje z arbitražo, je potoval po srednji Evropi

Izlet h književnikom

Niz štirih nedelj okrog slovenskega kulturnega praznika smo izkoristili za izlet k štirim književnikom, ki so na poseben način povezani s Prešernom. Začeli smo s […]

Fran Saleški Finžgar

"Največja umetnost je pisati za ljudstvo tako, da uživa tudi inteligenca"

Domačija Franceta Bevka v Zakojci

Na najbolj zasnežen dan letošnje zime smo se odpravili na strma pobočja kopaste Kojce

Velika Polana, rojstna vas Miška Kranjca

Prekmurska vasica obdana z nižinskimi travniki, močvirskimi logi, dobrimi ljudmi in štorkljinimi gnezdi

Zadnji svinčnik, ki mu ga ni bilo usojeno porabiti do konca

Spominska hiša Otona Župančiča v Vinici

Ker je vedno nekdo v stavbi, moramo paziti, ko jo zaklepamo

Bela cerkev je vas v osrčju Dolenjske, v kateri so nekdanjo šolo spremenili v Hišo žive dediščine