Vroči mikrofon

Davčni dolg je še vedno velik

Finančna uprava je lani pobrala skoraj milijardo evrov davkov več kot leto prej, na drugi strani pa vodstvo priznava, da je davčni dolg še vedno visok. Gost Vročega mikrofona je Peter Jenko, direktor Finančne uprave

Peter Jenko
Peter Jenko
foto: Borut Zivulovic/Bobo

Milijarda evrov več pobranih davkov kot leto prej je zlasti posledica dobrih gospodarskih razmer v preteklih letih. Peter Jenko, direktor Finančne uprave pojasnjuje, da znesek pobranih dajatev zadnjih pet let ves čas narašča. Poleg gospodarske blaginje kot razlog višjega zneska pobranih davkov izpostavlja tudi dobro delo Finančne uprave Republike Slovenije. Lani so uvedli kar nekaj sprememb, ki zavezancem omogočajo, da enostavno poravnajo svoje obveznosti: uvedba mobilne aplikacije za fizične osebe, predhodno izpolnjevanje določenih podatkov na različnih obračunih, poenostavljeno vlaganje nekaterih vlog.

“Veliko pozornosti smo posvetili vnaprejšnjemu obveščanju o zaznanih tveganjih in veliko energije smo vložili v pozivanje zavezancev, da nepravilnosti odpravijo sami. Predhodne izkušnje so nas naučile, da je takšen način delovanja bistveno učinkovitejši kot nenapovedani nadzori in težja oblika represije.”

Dejavnost sobodajalcev v turistični najem na FURS ocenjujejo kot relativno tvegano, tako z vidika dela na črno, nedovoljenega oglaševanja kot tudi z vidika neprijavljenih dohodkov, deloma pa tudi z vidika davka na dodano vrednost. Za letos je napovedan poostren nadzor ponudnikov, ki svoje nepremičnine oddajajo prek platform Airbnb in Booking.

“V letu 2019 je znašal delež opravljenih nadzorov, kjer so bile opažene določene kršitve, kar 86 %. Gre za visok odstotek nepravilnosti. So pa vse aktivnosti, ki smo jih uvedli v preteklih letih, sploh na področju Airbnb-ja, prinesle določene učinke. V letu 2018 se je na novo registrirala dobra četrtina več sobodajalcev kot leto prej.”

Davek na premoženje nezakonitega nadzora je od sredine leta 2017 pred ustavnim sodiščem: “Upamo, da bo do te odločitve prišlo čim prej, ne glede na to, kakšna bo. Vsaka rešitev je boljša od današnjega stanja suspenza, ki hromi naše delo.”

“Aplikacija je bila v letu 2019 ponujena fizičnim osebam, uporablja jo čedalje več uporabnikov. Oddanih vlog za vzdrževanje družinske člane, ki so bile oddane prek spletne aplikacije, je približno 100.000.” – FURS se želi z različnimi načini približati svojim uporabnikom.

Konec februarja je rok za oddajo različnih napovedi s področja kapitala, za najemnine, za obresti, kapitalske dobičke …, do 20. 2. 2020 pa še lahko prek spletne aplikacije oddate vlogo za vzdrževane družinske člane.