Proti etru

Arhitekt David Groleger, prejemnik Plečnikovega študentskega priznanja 2019

Študentsko priznanje je prejel za magistrsko nalogo, ki se ukvarja z akutno temo stanovanjske problematike v Sloveniji

David Groleger
foto: Val 202 / Nina Zagoričnik

Raziskuje našo demografsko bilanco in ugotavlja, da od vseh evropskih držav živi največ mladih do 34.leta doma pri starših prav v Sloveniji.