Pomanjkanje stanovanj zaradi nevidne roke trga

Katastrofalno stanje na področju stanovanjske oskrbe je posledica dolgoletne odsotnosti resne stanovanjske politike

foto: Žiga Živulović jr./Bobo

“Na vsakokratni razpis za podelitev neprofitnega stanovanja se nam prijavi desetkrat več prosilcev kot je na voljo stanovanj. Glavni razlogi so v odsotnosti resne stanovanjske politike po osamosvojitvi. Prevladala je mantra, da bo vse uredila nevidna roka trga. Jasno je, da to ni tako.” – direktor JSS MOL Sašo Rink

Katastrofalno stanje na področju stanovanjske oskrbe je posledica dolgoletne odsotnosti resne stanovanjske politike. Prevladala je namreč mantra, da bo vse uredila nevidna roka trga, kar pa se je seveda izkazalo za zelo zgrešeno. Eden od simptomov je dodeljevanje neprofitnih stanovanj mladim upravičencem prek žreba v Ljubljani. Kakšne so možnosti za razmah alternativnih oblik reševanja stanovanjske problematike, kot je zadružništvo?

“Položaj je res nevzdržen. Že od osamosvojitve in denacionalizacije naprej nismo imeli nobene stanovanjske politike. Država v stanovanjsko področje ni vlagala skoraj nič. Posledica tega je, da
imamo resno pomanjkanje stanovanj. V primerjavi z drugimi evropskimi državami smo na skrajnem repu tako glede pomoči države kot kakovosti stanovanj.” – član zadruge Zadrugator Rok Ramšak