Med vikanjem in tikanjem se marsikdo odloči za izmikanje

Z razslojevanjem družbe se je pojavilo vikanje, s hierarhično delitvijo onikanje, pojasnjuje dr. Alenka Jelovšek

foto: Richard

V preteklosti so se vsi tikali, z razslojevanjem družbe se je pojavilo vikanje, z večjo hierarhično delitvijo in nagovori milostljiva, vaša visokost in vaša gnada pa še onikanje. O razvoju ogovarjanja z dr. Alenko Jelovšek z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Z anketiranci pa tudi o izogibanju ogovarjanja z vi ali ti: kako torej začeti pogovor s tastom v nevtralni obliki, ki smo ji rekli kar “nevtralikanje”.

Ako bi oni želeli prisluhniti, naj si izvolijo predvajati oddajo.

Kako naj (gospod ali gospa) to storijo?

Pritisnejo naj predvajaj.

In poslušajo, všeč jim bo!