Izkušeni podjetnik ne plačuje mladega

V programu Erasmus lahko sodelujejo vsi, starostne omejitve ni

foto: Bobo

Ena od možnosti, kako priti do novih podjetniških znanj in inovativnih poslovnih zamisli, je program Erasmus za mlade podjetnike, ki mladim, brezposelnim, zaposlenim in drugim omogoča do pol letno izmenjavo in usposabljanje v eni od držav EU. Interesa za ta program je premalo, zato si organizatorji želijo večje udeležbe mladih bodočih podjetnikov in podjetnikov gostiteljev. Starostne omejitve ni, to pomeni, da lahko v programu sodelujejo praktično vsi.

“To so lahko brezposelni posamezniki ali pa tisti, ki so že zagnali svoj posel. Program je odprt za kogar koli, ne glede na to iz katerega sektorja prihaja.”Sebastijan Rosa, Center za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem

Izkušeni podjetniki lahko v tem programu sodelujejo kot gostitelji, to pomeni, da mladim in bodočim podjetnikom ponudijo gostiteljstvo na način, da jih povabijo v svoje podjetje, pripravijo program usposabljanja in ga izvedejo.

“Za takšne podjetnike je to dober primer sodelovanja, saj s tem iščejo vstop na druge trge. Razlogov za prijavo gostiteljev podjetnikov je ogromno.”

Vsak podjetnik si lahko izbere svojo posredniško organizacijo, preko katere izvaja administrativne in tehnične postopke. Vsak lahko v bazi najde primernega gostitelja. Mlad podjetnik pa si lahko sam poišče gostitelja v tujini in ga povabi v ta program.

“Mlad podjetnik z gostiteljem ne podpiše pogodbe, temveč to stori s posredniško organizacijo, ta pogodba pa mu omogoča sofinaciranje s sredstvi EU.”

Mlad podjetnik sredstva iz programa črpa z namenom pokrivanja stroškov, ki nastajajo tekom tega usposabljanja, v veliki večini so to stroški prevoza, malice in namestitve.

“Gre za mesečni pavšal, tako da komisija ne bo preverjala za kaj točno je podjetnik porabil denar.”

Na podjetnika posredniške organizacije prejmejo v povprečju tri do štiri tisoč evrov sredstev.