Najprej ti zvoni v glavi, potem odklenka

Na veliki zvon obešamo nov Slovar zvonjenja in pritrkavanja, ki vsebuje več kot 1000 izrazov

foto: Miloš Vujinović/Bobo

Dr. Mojca Kovačič je ena od avtoric novega Slovarja zvonjenja in pritrkavanja. Pravi, da je zvonjenje za ljudi od nekdaj pomemben del življenja: “Veliko jim je pomenilo, da je zvonilo ob rojstvih, porokah in smrtih. Ko pa so zvonovi utihnili, so rekli, da so šli v Rim.”

Zvon poje, vabi k maši, zvoni mrliča ali bije zadnjo uro … Takrat je zvoniti po toči že prepozno.

Zvonoslovje je tesno povezano z versko tradicijo, zlasti s krščanstvom po Evropi in svetu. In z jezikom povsod po svetu. Že izraz pritrkavanje ima v slovenščini številne narečne različice: kampelati, kantkati, kempenjati, klempati, klenckati, klonkati, lingati, martelati, nabijati idr.