Dvojino pozna približno 400 jezikov

Čeprav imajo številni jeziki dvojino, pa jo za zdaj edini uporabljamo pretežno pri opisovanju neparnega

foto: Val 202

Unikati so posebnosti v jeziku, o katerih mislimo, da so omejene le na tisti jezik. “Trditve o unikatih so začasne, ker še ne poznamo razmer v vseh jezikih, sploh pa ne v vseh narečjih,” pravi dr. Janez Orešnik, upokojeni jezikoslovec.

In posebnosti oziroma unikati v slovenščini?

– Dvojina za opisovanje neparnega: “Roke so umazane, oči me bolijo, noge tudi.”

– Uporaba velelnika v odvisnih stavkih: “Mama pravi, da pojej vse.”

– Kazalni zaimek ta pred pridevnikom: “Ta zelena obleka, ta zelene obleke, ta zeleni obleki …”