Mladi morajo vedeti, kako brati umetnost

Foto: Bobo

Ob poplavi prireditev v Sloveniji smo se spraševali, kakšno kulturo potrebujemo. Zakaj likovni in drugi kulturni hrami med tednom samevajo, polnijo pa jih v glavnem odprtja in razni večji dogodki! Kam je usmerjena naša pozornost, predvsem pa kam je usmerjena pozornost mladih? V studio smo povabili Nadjo Zgonik, profesorico na  ALUO, in Nino Ostan, svetovalko za umetnost na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije. Za mnenje smo vprašali tudi Diano Koloini, umetniško vodjo SNG Maribor, in Nino Peče, vodjo Kinodvora.

“Osnovnošolci in dijaki znane pisatelje znajo našteti, znane slikarje naštejejo težje.” – Nadja Zgonik

Ostanova se zaveda, da informacijska tehnologija razpršuje pozornost mladih, ravno zato pa je pomembno, da je kulturno udejstvovanje, ko je, dobro zastavljeno.

Galerija ni v interesu mladih. Se mi pa zdi pomembno, da se jim obisk galerije omogoči, da imajo te izkušnje. Pomemben je pristop do galerije, katere razstave se lotiti, da se bo povezala z njihovo osebno izkušnjo, da bo zanje aktualna.”

Nina Peče pravi, da so načini gledanja filma med mladimi danes drugačni, hitrejši: “Najti moramo načine, kako jih prepričati, da so tudi v Mestnem kinu doma. Po eni strani s kuriranim programom, da z našim kinom rastejo, po drugi strani pa, da jim ponujamo nekaj več kot kino. Da je prostor, ki poleg ogleda filma omogoča tudi pogovor o njem.”