Po izboru Svetlane Slapšak

foto: Facebook

Svetlana Slapšak je antropologinja, avtorica številnih antropoloških knjig.