Daljnovoda pod zemljo ne bo!

foto: Mojca Dumančič, TV Slovenija

Visokonapetostni daljnovod Cirkovce-Pince že šest let razburja ljudi v vaseh, kjer je predvidena trasa. Šest let upiranja, pogajanj in protestov zaradi daljnovoda ob stanovanjskih hišah je bilo zaman, saj je zdaj jasno, da niso dosegli ničesar. A vaščani Póbrežja in Šturmovcev v občini Videm se ne dajo in od ELES zahtevajo, naj daljnovod vkoplje pod zemljo. Daniel Poslek preverja, zakaj nekajkilometrski vkop za ELES ne pride v poštev in o drugih povsem nasprotnih stališčih vseh vpletenih.