Naravovarstvenica, botaničarka in intelektualka, ki je bila aktivno vpeta v številna družbena gibanja svojega časa. Pokončna Korošica, ki je med drugim preživela koncentracijsko taborišče, je napisala prvi slovenski določevalni ključ za določanje flore Slovenije in postala naša prva poklicna varuhinja narave. Če se danes navdušujemo nad Greto Thunberg, smo Slovenci svojo prvo okoljsko aktivistko pravzaprav že imeli.

Sogovorniki

  • Janez Stergar, zgodovinar in predsednik Kluba Koroških Slovencev v Ljubljani;
  • Špela Pungeršek, vodja kustodiata za botaniko v Prirodoslovnem muzeju;
  • Breda Resman, Angelina nečakinja.

Zapiski

Velike Slovenke, 1. del: Josipina Urbančič Turnograjska;

Velike Slovenke, 2. del: Kristina Gorišek Novaković;

Velike Slovenke, 3. del: Nada Lampret Souvan;

Velike Slovenke, 4. del: Marica Nadlišek Bartol.

 

Maja Ratej